ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ

Τι είναι Χρήμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τι είναι Χρήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΔ ΑΣΠΑΙΤΕ

Στο προηγούμενο μάθημα:

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Η Μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος

Στόχοι του σημερινού μαθήματος

Να ορίσουμε τι είναι χρήμα

Να ορίσουμε τις λειτουργίες του χρήματος

Να αναγνωρίσουμε τα είδη του χρήματος

Τι είναι χρήμα

Από τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι προσπάθησαν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αγαθά που δεν μπορούσαν να παράγουν οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό αντάλλασσαν τα δικά τους προϊόντα με προϊόντα άλλων παραγωγών. 

Η ανταλλαγή προϊόντων ονομάζεται αντιπραγματισμός, δηλαδή πράγμα αντί πράγματος. 

 

Η διαδικασία όμως του αντιπραγματισμού παρουσίαζε μεγάλες δυσκολίες, γιατί απαιτούσε από τα δύο άτομα που προέβαιναν στην ανταλλαγή: α) να προσφέρει ο ένας ό,τι χρειάζεται ο άλλος και β) να προσφέρει ο ένας τις αντίστοιχες ποσότητες που επιθυμεί ο άλλος. 

 

Οι δυσκολίες αυτές ξεπεράστηκαν με τη χρησιμοποίηση του χρήματος, που διέσπασε την ανταλλαγή σε πώληση και αγορά, δηλαδή μετέτρεψε τις ανταλλαγές σε συναλλαγές

Χρήμα είναι οτιδήποτε γίνεται γενικά αποδεκτό ως μέσο ανταλλαγής από τα άτομα μιας κοινωνίας.

 

Στο παρελθόν ως χρήμα, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα πράγματα ή ζώα, όπως βόδια, πρόβατα, δέρματα, κοχύλια, φτερά, αλάτι, διάφορα μέταλλα κτλ. Η χρησιμοποίηση όμως όλων αυτών στις συναλλαγές παρουσίαζε ορισμένα μειονεκτήματα:

Μειονεκτήματα:

α) Αδιαιρετότητα.

δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για συναλλαγές μικρής αξίας,

β) Μεταβολή της αξίας. 

Σε ορισμένα από αυτά μπορούσε να μεταβληθεί η αξία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα και να δυσχεραίνονται οι συναλλαγές. 

γ) Δυσκολία στη χρήση.

Το βάρος ή ο όγκος ορισμένων από αυτά έκανε δύσκολη τη μεταφορά τους.

Λειτουργίες του χρήματος

Οι βασικές λειτουργίες του χρήματος που το καθιστούν απαραίτητο για την οικονομική οργάνωση της κοινωνίας είναι οι εξής:

α) Μέσο συναλλαγής

Ανάπτυξη του εμπορίου

β) Μονάδα μέτρησης αξίας

Η ζήτηση και η προσφορά διαμορφώνουν στην αγορά την τιμή ενός αγαθού σε χρηματικές μονάδες. Έτσι η αξία κάθε προϊόντος εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες.

γ) Μέσο διατήρησης αξιών

Ο κάτοχος χρήματος μπορεί να διαθέτει τμηματικά μέρος των χρημάτων του για την αγορά αγαθών.

Είδη χρήματος

  1. i) Τα κέρματα.
  2. ii) Τα χαρτονομίσματα.

iii) Οι τραπεζικές επιταγές.

  1. iv) Οι πιστωτικές κάρτες.

Τι είναι χρήμα

Ανακεφαλαίωση σημερινού μαθήματος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΜΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στο επόμενο μάθημα…

Το Τραπεζικό Σύστημα 

Οι Εμπορικές Τράπεζες

Η δημιουργία χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες

Check Also

ευρω ισοτιμίες

Στα υψηλά έξι εβδομάδων το ευρώ έναντι του δολαρίου

Σε υψηλά έξι εβδομάδων το ευρώ έναντι του δολλαρίου στο 1,3324 καθώς οι επενδυτές είνα αισιόδοξοι για την πορεία της Ευρώπης και την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add