Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις φορολογικές δηλώσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις φορολογικές δηλώσεις

Οι δηλώσεις φορολογίας υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου έως τις 30 Ιουνίου 2014.

Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή

Οι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Φορολογική Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Οι δηλώσεις με επιφύλαξη πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Οι συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες – θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. (σε εξαιρετικές περιπτώσεις), ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι προστατευόμενα μέλη. Δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994.

Όσοι είναι άνω των 18 ετών και είναι προστατευόμενα μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Όλοι οι άνεργοι που είναι πάνω από 18 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη υποβάλλουν υποχρεωτικά φορολογική δήλωση, ανεξάρτητα αν εισέπραξαν ή όχι μέσα στο 2013 το επίδομα ανεργίας.

Αν έγινε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας η διόρθωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομικά επιχείρηση και άλλαξαν επαγγελματική έδρα θα πρέπει να περάσουν πρώτα από το Μητρώο της εφορίας για να υποβάλουν δήλωση. Η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την αλλαγή της διεύθυνσης.

Αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση δηλώνονται στο τμήμα Μητρώου της εφορίας. Απαραίτητο είναι να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τις σχετικές μεταβολές (π.χ. διαζύγιο, αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή διατροφή κλπ).

Όταν δεν έχει δηλωθεί ο γάμος στην εφορία στον πίνακα 1 της ηλεκτρονικής δήλωσης δεν θα εμφανίζεται η σύζυγος. Πριν την «Επιβεβαίωση» των στοιχείων πρέπει να ενημερωθεί το τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ για τον γάμο.

Περάστε από το μητρώο της εφορίας

Ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι ασκούν ατομικά επιχείρηση και άλλαξαν επαγγελματική έδρα θα πρέπει να περάσουν πρώτα από το Μητρώο της εφορίας για να υποβάλουν δήλωση. Η δήλωση θα πρέπει να γίνει μέσα σε 10 ημέρες από την αλλαγή της διεύθυνσης.

Αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση δηλώνονται στο τμήμα Μητρώου της εφορίας. Απαραίτητο είναι να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που να πιστοποιούν τις σχετικές μεταβολές (π.χ. διαζύγιο, αντίγραφο αγωγής διαζυγίου ή διατροφή κ.λπ).

Οι συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις -είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες- θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Η σύζυγος που δεν έχει ΑΦΜ και δεν έχει εισοδήματα δεν μπορεί να περιληφθεί στην ηλεκτρονική φορολογική δήλωση.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Έντυπο Ε1

Αποδείξεις που πρέπει να συγκεντρώσουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add