Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει 8 διαγωνισμούς 1500 θέσεων

Το πλήρες πρόγραμμα για το πρώτο τρίμηνο του 2015:

Οκτώ διαγωνισμούς τακτικού προσωπικού περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΑΣΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2015.

Το έγγραφο του ΑΣΕΠ δίνει μία πλήρη εικόνα των αιτημάτων των φορέων προς την Ανεξάρτητη Αρχή και ορίζει το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των προκηρύξεων. Πρόκειται για συνολικά 1.503 μόνιμες θέσεις σε διάφορους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι θα στελεχωθούν με υποψηφίους κυρίως της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι νέοι δημοφιλείς διαγωνισμοί, σύμφωνα με τον χρόνο προκήρυξής τους, είναι οι ακόλουθοι:

ΕΛΣΤΑΤ: Εκδόθηκε το ΦΕΚ 18/16.12.2014 της προκήρυξης του διαγωνισμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την κάλυψη 30 θέσεων μόνιμου προσωπικού και ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από τις 8 έως τις 22 Ιανουαρίου 2015.

ΕΚΑΒ: Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε να πάρει αριθμό ΦΕΚ, η προκήρυξη του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (7Κ/2014) για 186 θέσεις και από μέρα σε μέρα αναμένεται ο καθορισμός των προθεσμιών για αιτήσεις.

ΔΕΗ: Τρεις φάσεις

ΔΕΗ: Εξακόσιες εξήντα νέες θέσεις για προσωπικό αορίστου χρόνου θα προκηρύξει η Επιχείρηση με δύο προκηρύξεις.

Η πρώτη προκήρυξη με αριθμό 8Κ/2014 προβλέπει την πρόσληψη 110 πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι στην πλειονότητά τους θα επιλεγούν από διοικητικές ειδικότητες.

  • Θα ακολουθήσει η προκήρυξη 1Κ/2015 -είναι ουσιαστικά η πρώτη προκήρυξη που θα δει το φως της δημοσιότητας μέσα στο 2015- για την πρόσληψη συνολικά 450 αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εκατό από τις συγκεκριμένες θέσεις αφορούν υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων, για τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια πρακτικής άσκησης για τη διαπίστωση της φυσικής τους καταλληλότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  • Στο μεταξύ, λήγει αύριο το μεσημέρι η προθεσμία για αιτήσεις στον διαγωνισμό της ΔΕΗ για 19 Ειδικούς Επιστήμονες αορίστου χρόνου (προκήρυξη 1Ε/2014) σε 15 γνωστικά αντικείμενα, από τα οποία τις περισσότερες θέσεις συγκεντρώνει ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών.

Υπουργείο Οικονομικών: Μέσα στον Ιανουάριο θα εκδοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός του υπουργείου για 500 Ελεγκτές Εσόδων στη ΓΓ Δημοσίων Εσόδων.

Διάφοροι φορείς: Εκατόν πενήντα θέσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου και ΤΕΙ περιλαμβάνει ο νέος διαγωνισμός (προκήρυξη 2Κ/2015) του ΑΣΕΠ, η οποία εκτιμάται ότι θα εκδοθεί μέσα στο Φεβρουάριο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τη διαμόρφωση του προσχεδίου της προκήρυξης, συγκεντρώνοντας τα αιτήματα των φορέων, ώστε να συντάξει το τελικό κείμενο της προκήρυξης, το οποίο θα «περάσει» από το Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται και το αίτημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για 48 θέσεις τακτικού διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Ηδη έχει εκδοθεί η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), η οποία εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας, ενώ η έκδοση της προκήρυξης τοποθετείται μέσα στον ερχόμενο Φεβρουάριο 2015.

Τις θέσεις θα καταλάβουν υποψήφιοι Οικονομικής κατεύθυνσης (22 θέσεις), Διοικητικής κατεύθυνσης (13 θέσεις) και πτυχιούχοι οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ (13 θέσεις). Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου, όσο και στα Καταστήματα Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πάτρας.

Μουσείο Ακρόπολης:

Δέκα μόνιμες θέσεις Φυλάκων και Νυχτοφυλάκων κατηγορίας ΔΕ εγκρίθηκαν με ΠΥΣ για το Μουσείο της Ακρόπολης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Φύλακα Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο τίτλο: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή ΕΠΑΛ ή ΤΕΛ ή ΤΕΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας του εσωτερικού ή εξωτερικού. Φυσικά θα μετρήσει η εμπειρία, πράγμα που δίνει προβάδισμα στους ήδη συμβασιούχους. Οι θέσεις θα προκηρυχθούν με ιδιαίτερη προκήρυξη ή θα ενσωματωθούν σε κάποια άλλη.

33 προσλήψεις μόνιμων στην ΕΛΣΤΑΤ
ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα για 16.600 ανέργους
Δουλειά στο Δημόσιο για 50.000 ανέργους με νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Check Also

ΟΑΕΔ: Προκήρυξη για νέα κοινωφελής εργασία και προσλήψεις σε δήμους

Δύο νέες προκηρύξεις προγραμμάτων εργασίας για ανέργους θα προκηρύξει το επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ με το πρώτο να αφορά κοινωφελή εργασία στα hot spots και το δεύτερο να αφορά προσλήψεις σε δήμους της χώρας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η σχετική πρόσκληση στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που θα προκηρύξει ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add