Το Δελτίο Τύπου σας έχει αποσταλεί! Σας ευχαριστούμε!

Το Δελτίο Τύπου σας έχει αποσταλεί

Το Δελτίο Τύπου σας έχει αποσταλεί!

Σας ευχαριστούμε!
Check Also

ΠΑΔ 2 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΑΔ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.                                                                              Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (ΠΑΔ) ΕΝΤΥΠΟ ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επώνυμο:   Όνομα:  Τμήμα:    Είδος Διδασκαλίας:  2η Μικροδιδασκαλία . Ημερομηνία:       Όν/μο Επόπτη/τριας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:   Μάθημα: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τίτλος Ενότητας: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Τάξη: Γ’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Έννοιες της ενότητας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑ ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add