Επεκτείνεται το voucher του ΟΑΕΔ στους 13.000 οι δικαιούχοι Αύξηση στον αριθμό των ωφελούμενων, από 7.000 που ήταν αρχικά, σε 13.000 το λιγότερο, αλλά και στο ποσό της αμοιβής που θα λάβουν, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα voucher με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ». Ταυτόχρονα, ...

Επεκτείνεται το voucher του ΟΑΕΔ

Επεκτείνεται το voucher του ΟΑΕΔ στους 13.000 οι δικαιούχοι

Αύξηση στον αριθμό των ωφελούμενων, από 7.000 που ήταν αρχικά, σε 13.000 το λιγότερο, αλλά και στο ποσό της αμοιβής που θα λάβουν, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα voucher με τίτλο «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ».

Ταυτόχρονα, διευρύνεται ο αριθμός των παρόχων κατάρτισης και, σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού, επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη συνάφεια ανάμεσα στη θέση πρακτικής και στην ειδικότητα των ωφελούμενων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ΟΑΕΔ τονίζει ότι όλοι οι άνεργοι που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θεωρούνται επιτυχόντες. Πιο συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που αποφασίστηκαν για τη λειτουργία του προγράμματος, ισχύουν τα εξής:
  • Την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2015 θα ανακοινωθούν οι σχετικές τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής μέχρι και τις 30 Απριλίου 2015.
  • Τα τελικά αποτελέσματα για τους παρόχους θα ανακοινωθούν στις 7 Μαΐου 2015. * Οι επιταγές κατάρτισης θα εκδοθούν από τις 30 Απριλίου έως τις 29 Μαΐου 2015.
  • Οι συνολικές ώρες κατάρτισης από 1.040 μειώνονται στις 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες θεωρία και οι 480 πρακτική. Διαμορφώνονται αναλόγως τα θεματικά αντικείμενα, δεδομένου του χρόνου που υπολείπεται για την υλοποίηση της δράσης και των περιορισμών που τίθενται από το ΕΣΠΑ. Αυξάνεται το Μέσο Ωριαίο Κόστος (ΜΩΚ) του εκπαιδευτικού επιδόματος από 3 σε 4 ευρώ/ώρα.
  • Η αξία της επιταγής κατάρτισης διαμορφώνεται στα 1.680 ευρώ (600 x 2,80 ευρώ ) και το εκπαιδευτικό επίδομα στα 2.400 ευρώ (600 x 4,00 ευρώ).
  • Προβλέπεται συνάφεια των πτυχίων των ωφελουμένων με τις θέσεις πρακτικής άσκησης.

Check Also

Αιτήσεις για 10.000 προσλήψεις ανέργων σε δήμους και περιφέρειες

Ξεκίνησε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι τ ηλικίας 55-67 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add