Κοινσεπ

ΚOΙΝΣΕΠ – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική Οικονομία

Χρηματοδότηση 5.000-25.000 ευρώ για ΚΟΙΝΣΕΠ

Τι είναι το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κοιν.Σ.Επ.;

Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;

Χρηματοδότηση Κοινσεπ

Πλεονεκτήματα – Κίνητρα για σύσταση Κοινσεπ

Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΟΙΝΣΕΠ

Αρχικό κεφάλαιο κίνησης και κέρδη κοινσεπ

Ασφάλιση των εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ.

Οι Κοιν.Σ.Επ. ως θεσμικό εργαλείο, βάσει του νόμου 4019/11, δημιουργούν συμπληρωματικά εναλλακτικό εισόδημα και ευκαιρίες απασχόλησης. Το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι το μειωμένο κόστος συναλλαγών, κάτι που επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση ανενεργών-κατακερματισμένων υλικών και ανθρώπινων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρατικών οργανισμών και ιδρυμάτων.

Τα οφέλη όμως από την συνεργασία των Κοιν.Σ.Επ. δεν τα έχει αντιληφθεί μόνο η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις της αγοράς οι οποίες πλέον μπορούν να αναθέσουν έργα με υπεργολαβία σε Κοιν.Σ.Επ. Η ανάθεση τέτοιων έργων στις Κοιν.Σ.Επ., παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, αφού το χαμηλό κόστος προσφοράς των υπηρεσιών τους είναι ανταγωνιστικότερο από άποψη τιμών σε σχέση με άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις χωρίς να γίνεται και έκπτωση της ποιότητάς τους.

Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ: Αιτήσεις και δικαιολογητικά
Δημόσια Πρόσκληση για τα δύο νέα Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του ΟΑΕΔ για άνεργους νέους ηλικίας 18- 29 ετών

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add