Φορολογικές δηλώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Φορολογικές δηλώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Είναι το βασικό έντυπο που συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις και είναι απαραίτητο κομμάτι των δηλώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών. Η συμπλήρωση του γίνεται πριν την συμπλήρωση του Ε1 και περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης ( Επωνυμία, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., κ.λ.π.), τον κωδικό δραστηριότητας, στον οποίο θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή διότι από αυτόν τον κωδικό εξαρτάται πολλές φορές αν η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο κοινοτικό πρόγραμμα, επιδοτήσεις, κ.λ.π..

Στους πίνακες ΣΤ΄ έως τον πίνακα Ζ΄ του εντύπου αυτού απεικονίζεται η πλήρης οικονομική εικόνα της επιχείρησης (Έσοδα, Έξοδα, Αγορές) για όλο το έτος και από τους πίνακες αυτούς προκύπτουν τα φορολογητέα κέρδη της επιχείρησης.

Ο πίνακας Ί του εντύπου συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν και μπορούν να ενταχθούν στον αυτοέλεγχο, με βάση τον Νόμο 3296/04, στον οποίο πίνακα γίνεται σύγκριση των κερδών που προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο, με αυτά που προσδιορίζονται με εξωλογιστικο τρόπο μέσω των Μέσων Συντελεστών Καθαρού Κέρδους. Μετά από μια σειρά διαδικασιών η επιχείρηση μπορεί να θεωρείται «ελεγμένη» με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι στο δείγμα ελέγχου.

Στο θέμα του αυτοελέγχου θα επανέλθουμε και ειδικότερα σε επόμενο άρθρο ώστε να αναλύσουμε κάθε λεπτομέρεια περί αυτού.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι το έντυπο αυτό θα πρέπει να υπογράφεται λογιστή, βάση νόμου, όταν τα έσοδα της επιχείρησης είναι άνω των 100.000€ για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση και άνω των 50.000€ για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερο επαγγελματία και σε κάθε περίπτωση που έχει συμπληρωθεί ο πίνακας Ι για την διαδικασία του αυτοελέγχου.

Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης

Είναι ένα έντυπο το οποίο συμπληρώνεται από τον λογιστή που είναι υπεύθυνος για την συμπλήρωση της δήλωσης, και σε αυτό αναλύονται οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και θα πρέπει να αναμορφωθούν. Οι δαπάνες γράφονται αναλυτικά στην κατάσταση αυτή και ουσιαστικά αυξάνουν τα κέρδη της επιχείρησης.

Επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι μερικές από τις δαπάνες αυτές είναι το 50% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας, το 30% ή το 65% ανάλογα με τον κυβισμό για δαπάνες που αφορούν σε επιβατικό αυτοκίνητο, διάφορα άλλα έξοδα που δεν αναγνωρίζονται και δαπάνες για τη μισθοδοσία που δεν έχει πληρωθεί το Ι.Κ.Α. ή δεν έχει σταλθεί η Α.Π.Δ.

Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλούμενων φόρων

Η κατάσταση αυτή συμπληρώνεται μαζί με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και περιλαμβάνει όλους τους φόρους που θα έπρεπε να έχει αποδώσει η επιχείρηση ( Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε.Ε., και άλλους διάφορους φόρους ) και αν κάποιοι από αυτούς δεν έχουν πληρωθεί, ουσιαστικά θα πρέπει αυτό να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή μέσω του πίνακα αυτού.

Εντύπο Ε1

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από όλους τους φορολογούμενους, αλλά θα εξετάσουμε μαζί τα βασικά σημεία και κωδικούς που θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι επαγγελματίες:

Πίνακες 4Γ και 4Δ:

Στους πίνακες αυτούς και συγκεκριμένα στους κωδικούς 401, 413, 501, 511 μεταφέρεται το αποτέλεσμα που προκύπτει από το έντυπο Ε3. Ανάλογα με το αν έχει ζημιά ή κέρδη η επιχείρηση, τα αποτελέσματα που θα δηλωθούν αν η επιχείρηση κάνει την διαδικασία του αυτοελέγχου και τα εξωλογιστικά κέρδη είναι περισσότερα από τα λογιστικά, θα πρέπει να δηλωθούν και να φορολογηθούν τα μεγαλύτερα για να ισχύει η διαδικασία αυτή.

Στους κωδικούς 425 ή 517 ανάλογα με την μορφή της επιχείρησης μεταφέρονται τα ακαθάριστα έσοδα της.

Στον κωδικό 415 μεταφέρονται οι ζημιές που έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις από τα προηγούμενα χρονιά. Οι ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν στον κωδικό αυτό είναι μέχρι την 5ετια άρα για φέτος μπορεί να μεταφερθεί ζημιά που υπήρχε από την χρήση 2007 με την προϋπόθεση ότι αυτή η ζημιά μεταφέρεται κάθε χρονιά στην φορολογική δήλωση. Δηλαδή αν μια χρονιά ξεχαστεί να γραφτεί ο κωδικός αυτός, χάνεται η ζημιά και δεν μπορεί να συμψηφιστεί σε επόμενα έτη!!!

Στον κωδικό 515, που αφορά τους ελευθέρους επαγγελματίες, ισχύει ότι και στον παραπάνω κωδικό με την μόνη διαφορά ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες άρχισαν να έχουν το δικαίωμα μεταφοράς ζημιάς από την χρήση 2010. Βέβαια ο περιορισμός της 5ετιας ισχύει και για αυτούς.

Αλλοι Κωδικοί

ΚΩΔΙΚΟΣ 053:Στον κωδικό αυτό γράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβληθήκαν το 2012 σε Κύρια και Επικουρικά ταμεία ( Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΑΔ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κ.λ.π.) οι οποίες δεν γράφονται στα βιβλία της επιχείρησης για την χρήση του 2012 αλλά μόνο σε αυτόν τον κωδικό. Το σκάνδαλο είναι ότι δεν μειώνουν τα τυχών κέρδη στο σύνολο τους, όπως θα ήταν λογικό να εφαρμόζεται αλλά μειώνουν μόνο το φόρο κατά 10%.
ΚΩΔΙΚΟΙ 601, 603, 605:Εδώ αναγράφονται οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί από πελάτες της επιχείρησης μετά το 2012. Για να δηλωθούν οι παρακρατούμενοι αυτοί φόροι θα πρέπει να έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση από τον πελάτη μας, η οποία θα πρέπει να μας δοθεί ανεξάρτητα από το αν ο πελάτης μας έχει ή δεν έχει αποδώσει τον φόρο.

ΚΩΔΙΚΟΣ 019:Είναι ένας από τους σημαντικότερους κωδικός που βρίσκεται στον πίνακα 2 της δήλωσης «Πληροφοριακά Στοιχεία». Ο κωδικός δεν είναι μόνο πληροφοριακός αλλά είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει να τον αναγράφουν όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα και το 90% του τζίρου προέρχεται από αυτούς ή αντίστοιχα σύμβαση με ένα Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο και το 75% του τζίρου προέρχεται από αυτόν, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας «Μπλοκάκια».

Συμπληρώνοντας τον κωδικό αυτό το τέλος επιτηδεύματος δεν θα είναι 650€ αλλά 500€. Ο κωδικός αυτός θα είναι πολύ σημαντικός από την επόμενη χρονιά διότι όλοι αυτοί θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και αυτό δημιουργεί τεράστιες διαφορές στον φόρο που θα πληρώνουν.

ΚΩΔΙΚΟΣ 027:Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα ( όχι ελευθέρους επαγγελματίες) και έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1950 και συμπληρώνεται ώστε να μην τους επιβληθεί το τέλος επιτηδεύματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ 021:Συμπληρώνεται από όσους έχουν ατομική επιχείρηση και έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις (μη έκδοση στοιχείου, μη τήρηση ή ανακριβής τήρηση πρόσθετου βιβλίου, απόκρυψη συναλλαγής, λήψη πλαστών-εικονικών τιμολογίων) και οι φορολογούμενοι αυτοί δεν θα έχουν καθόλου αφορολόγητο.

ΚΩΔΙΚΟΣ 017: Συμπληρώνεται από όσους έχουν γεννηθεί από 01/01/1982 και μετά και θα έχουν αυξημένο αφορολόγητο στις 9.000€ με την προϋπόθεση ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν ξεπερνούν τα 9.000€.

Οι παραπάνω κωδικοί αφορούν κυρίως αυτούς που έχουν ατομική επιχείρηση, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να προσέξουν ότι και οι άλλοι φορολογούμενοι( τεκμήρια, αποδείξεις στον κωδικό 049, αναγκαστική αναγραφή εισοδημάτων που φορολογήθηκαν στην πηγή, στον κωδικό 659). Κατά τα άλλα ισχύει ότι και για τους άλλους φορολογούμενους.

Check Also

Λήγει η παράταση φορολογικών δηλώσεων- Ποια θα είναι τα πρόστιμα

Λήγει η παράταση φορολογικών δηλώσεων- Ποια θα είναι τα πρόστιμα Η παράταση σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος λήγει την Παρασκευή 15/07/2016. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα προβεί σε παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων πέρα από την ισχύουσα ημερομηνία , για το λόγο αυτό οι φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στις ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add