Φορολογική δήλωση 2015 Το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης 2015 δεν έχει καμία σχέση με το περυσινό. Είναι σχεδιασμένο από την αρχή, ζητά περισσότερες πληροφορίες από τους φορολογούμενους και μέσω αυτού κάνει πρεμιέρα ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πέρυσι και εφαρμόζεται πλέον κατά τη διαδικασία φορολόγησης των εισοδημάτων. Στις ...

Φορολογική δήλωση 2015

Φορολογική δήλωση 2015

Το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης 2015 δεν έχει καμία σχέση με το περυσινό. Είναι σχεδιασμένο από την αρχή, ζητά περισσότερες πληροφορίες από τους φορολογούμενους και μέσω αυτού κάνει πρεμιέρα ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ο οποίος τέθηκε σε ισχύ πέρυσι και εφαρμόζεται πλέον κατά τη διαδικασία φορολόγησης των εισοδημάτων.

Στις βασικές αλλαγές του εντύπου οι φορολογούμενοι θα δουν ότι:

1. Με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 (εισοδήματα από ακίνητα) τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή εκχώρηση μισθώματος στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

2. Τα στοιχεία όλων των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις και οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί, εμφανίζονται και φέτος προσυμπληρωμένα. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία αυτοκινήτων και κατοικιών στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης.

3. Σε πληροφοριακό πίνακα, έχουν αναρτηθεί οι τόκοι καταθέσεων και στις επόμενες ημέρες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα ενημερωθούν κατ΄ αντίστοιχο τρόπο και για τα ποσά που κατέβαλαν μέσα στο 2014 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

4. Επανήλθε το κουτάκι της έκπτωσης φόρου σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής. Πέρυσι, για πρώτη χρονιά, είτε πλήρωνες εφάπαξ είτε σε δόσεις, το ποσό του φόρου ήταν το ίδιο. Με την τροπολογία η οποία ψηφίστηκε προ ημερών όσοι πληρώσουν εφάπαξ το φόρο -για εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις- έως το τέλος Ιουλίου, θα έχουν έκπτωση φόρου 2%.

Παράλληλα, με την εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ξεκίνησε και η λειτουργία της εφαρμογής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων (έντυπο Α21).

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης

Φέτος, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ.

Αντίθετα:

1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.

2. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.

3. Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Δεν προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου όταν έχουν εισοδήματα (πραγματικά ή τεκμαρτά).

5. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:

– Εχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή

– Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή

– Εχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Πως θα βγάλετε κλειδάριθμο taxisnet

Πως γίνεται η ρύθμιση οφειλών στο taxisnet

Οι αλλαγές στη φορολογική δήλωση

Τεκμήρια και Πόθεν Έσχες

Check Also

Πως γίνεται η ρύθμιση οφειλών στο taxisnet

Η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet άνοιξε και ήδη αρκετοί φορολογούμενοι έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση των οφειλών τους. Παρατίθενται ένα-ένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν την αποπληρωμή των οφειλών τους: Πρώτο Το πρώτο βήμα είναι η είσοδος στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Στη συνέχεια ο φορολογούμενος θα ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add