Φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια

Φορολόγηση εισοδημάτων από ενοίκια

Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς και δεν εντάσσονται στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013 θα φορολογηθούν με τις δηλώσεις που θα υποβληθούν την άνοιξη. Σύμφωνα με τον νόμο:

Τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια θα φορολογηθούν με συντελεστή 10%. Το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια πάνω από τις 12.000 ευρώ θα φορολογηθεί με συντελεστή 33%.

Την απόσυρση της διάταξης για την ευνοϊκή αναδρομική φορολόγηση των αλλοδαπών εταιρειών που εκμισθώνουν ακίνητα σε ναυτιλιακές εταιρείες πραγματοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

Η διάταξη αποσύρθηκε σύμφωνα με κορυφαίο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να μελετηθεί καλύτερα και να ξαναέρθει σε άλλο νομοσχέδιο.

Η διάταξη προέβλεπε ότι με αναδρομική ισχύ από το 2010 απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων ύψους 15% επί της αντικειμενικής αξίας τα ακίνητα που ανήκουν σε αλλοδαπές εταιρείες και εκμισθώνονται σε ναυτιλιακές εταιρείες του αναγκαστικού νόμου 89 του 1967.

 

 

 

 

Check Also

Πότε θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις

Εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων η Εγκύκλιος για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η οποία προσδιορίζει το χρόνο υποβολής τους, τις κατηγορίες των φορολογούμενων και σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν όσους υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι για φέτος η πρόβλεψη είναι οι φορολογικές δηλώσεις να υποβληθούν έως 30 Ιουνίου. ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add