Χρεοκοπία της Αργεντινής με «σφραγίδα» της ISDA

Η Διεθνής Ένωση Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) ουσιαστικά κήρυξε χθες Παρασκευή την Αργεντινή σε κατάσταση χρεοκοπίας, θέτοντας σε κίνηση μια διαδικασία η οποία μπορεί να πυροδοτήσει απαιτήσεις για την άμεση εξόφληση συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (CDSs) η αξία των οποίων υπολογίζεται πως ανέρχεται σε 1 δισ. δολάρια.

Μια ημέρα πριν, η ελβετική τράπεζα UBS είχε υποβάλλει αίτημα στην ISDA για να αποφασίσει αν η μη πληρωμή των ομολόγων την προηγούμενη μέρα συνιστά «πιστωτικό γεγονός» που ενεργοποιεί τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS). Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Αργεντινής επέμενε ότι δεν υπήρχε χρεωκοπία, ωστόσο αυτό το επιχείρημα δεν βρήκε ανταπόκριση στην ISDA.

O Αμερικανός δικαστής Τ.Griesa καλεί την Αργεντινή να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις της απέναντι στα hedge funds και τους πιστωτές. «Οι υποχρεώσεις της Αργεντινής παραμένουν», ανέφερε ο Griesa, στο πλαίσιο της ειδικής ακρόασης που πραγματοποιείται σήμερα στο αμερικανικό δικαστήριο, προκειμένου να αποτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση της χώρας, αλλά και να αποφασιστεί τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια.»Αυτό που συνέβη αυτή την εβδομάδα ούτε εξαλείφει, ούτε μειώνει τις υποχρεώσεις της Αργεντινής», σημείωσε χαρακτηριστικά.

 

 

 

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add