Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Σύντομα θα ξεκινήσει το πρόγραμμα επιδότησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» με χρηματοδότηση 90 εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. 180 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθούν για την αγορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι επιδοτούμενοι θα λάβουν voucher για αγορά ταμειακών μηχανών και POS. Επίσης θα επιδοτηθεί και η δημιουργία  e-shop και αποθηκευτικοοί χώροι τύπου cloud. Θα ενισχυθεί επισής η ψηφιακή διαφήμιση καθώς και συστήματα τηλεργασίας και ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και πληρωμών.

Η επιδότηση θα χρησιμοποίειται σε ένα Digital Marketplace όπου θα προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να προμηθευτούν οι επιχειρήσεις.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που θα επιδοτηθούν περιλαμβάνουν:

■ εξοπλισμό, τερματικά, κινητές συσκευές κ.λπ. υπηρεσίες cloud (IAAS, PAAS & SAAS), προμήθεια, και
■ e-Invoicing λειτουργία υπηρεσιών ψηφιακών πληρωμών (συμβατό με KYC/KYB),  κ.λπ.
■ ηλεκτρονικά καταστήματα – e-shops: Προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων για επιχειρήσεις, κατάλληλων για εμπορία αγαθών και παροχή υπηρεσιών
■ ηλεκτρονικές υπογραφές, κατάρτιση, τηλεργασία, εργαλεία διαχείρισης έργων κ.λπ.
■ CRM, βελτιστοποίηση εμπειρίας του πελάτη, ψηφιακό μάρκετινγκ, αυτοματισμό, πολυκαναλική εξυπηρέτηση
■ ψηφιακή διαφήμιση, business analytics, business intelligence, big data analytics και τεχνητή νοημοσύνη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ανίχνευση απάτης, chatbots, πρόβλεψη συμπεριφοράς καταναλωτή, εργαλεία επιχειρηματικών προβλέψεων).

Check Also

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηλικίας 18 έως 29 ετών με Έμφαση στις Γυναίκες

Τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add