33 προσλήψεις μόνιμων στην ΕΛΣΤΑΤ

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης του ΑΣΕΠ για 33 θέσεις τακτικού προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι θέσεις αντιστοιχούν στην ειδικότητα ΠΕ Στατιστικολόγων, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο η δίπλωμα Στατιστικής, ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης σχολής ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών του εξωτερικού. Από το σύνολο των θέσεων, τρεις αφορούν άτομα ειδικών κατηγοριών, τα οποία υπάγονται στον Νόμο 2643/1998 και θα τοποθετηθούν στις υπηρεσίες της ΕΛΣΤΑΤ στην Αργολίδα, στο Λασίθι και το Κιλκίς. Πρόκειται για μία θέση ΑμΕΑ, μία πολυτέκνων και τέκνων τους και μία τριτέκνων και τέκνων τους.

 

Check Also

πρόσληψη ανέργων

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τα δύο νέα προγραμμάτα απασχόλησης, για την πρόσληψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, όπως ανακοίνωσε ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add