4.000 θέσεις κατάρτισης για νέους 18-24 ετών

Προκειμένου να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα του λιανικού εμπορίου μέσα από διάφορες δράσεις και προγράμματα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) προκήρυξε 4.000 θέσεις κατάρτισης για άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Συμπλήρωση του 18ου έτους ηλικίας κατά την ένταξη των ωφελουμένων στο πρόγραμμα, καθώς και να μην έχει υπάρξει υπέρβαση του 25ου έτους (24 έτη και 364 ημέρες).
  • Εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως επιδόματος ανεργίας
  • Αποφοίτηση από την υποχρεωτικής/δευτεροβάθμιας/μεταδευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Συμπλήρωση του τυποποιημένου έντυπου/της φόρμας εξατομικευμένης παρέμβασης και συμφωνία για Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Η κατάρτιση διαρκεί 380 ώρες, από τις οποίες οι 120 καλύπτουν το κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης και οι 260 ώρες πρακτική άσκηση. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, ενώ το επίδομα πρακτικής άσκησης αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα.AdTech Ad

Οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

 

 

 

Check Also

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στους δικαιούχους του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων

Τροποποιήσεις στους δικαιούχους του προγράμματος του ΟΑΕΔ δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας προβλέπει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση. Ειδικότερα τροποποιείται η προϋπόθεση στους δικαιούχους του ΟΑΕΔ που απαιτείται να έχει καταβληθεί η μηνιαία εισφορά του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας, ύψους 10 ευρώ. ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add