ethereum

JPMorgan: Οι Θεσμικοί επενδυτές στρέφονται στο Ethereum αφήνοντας το Bitcoin

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας μεγάλος θεσμικός επενδυτής εκφράζει την προτίμησή του για το ethereum έναντι του bitcoin. Τον Μάιο, η Goldman Sachs ξεκίνησε την κάλυψη της αγοράς των κρυπτονομισμάτων με την τράπεζα αρκετά αρνητική απέναντι στο bitcoin το οποίο εκτιμά ότι είναι μια απόδειξη ηλεκτρικής ενέργειας (Proof-of-Work), ένα κόλπο πόνι, ενώ επαινούσε το ethereum, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει ένα πολύ πιο αποτελεσματικό Proof-of-Stake στη αναβάθμιση του στο Ethereum 2.0, το οποίο εκτιμά ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει ο «αμαζόνιος της πληροφορίας».

Η δύναμη της πληροφορίας

Καθώς η αξία του κρυπτονομίσματος εξαρτάται από την αξία των αξιόπιστων πληροφοριών, η τεχνολογία blockchain έχει προσελκύσει τους κλάδους όπου η εμπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως τα χρηματοοικονομικά, τα νομικά και τα ιατρικά.

Για το blockchain Bitcoin, αυτές οι πληροφορίες είναι η απόδειξη κάθε ισολογισμού στο δίκτυο και οι μεταξύ τους συναλλαγές κάτι που αρχικά ήταν ρόλος των τραπεζών.

Στην περίπτωση ενός έξυπνου συμβολαίου (smart contract), – ένα κομμάτι κώδικα που εκτελείται σύμφωνα με έναν προκαθορισμένο κανόνα – στο Ethereum, τόσο οι όροι αυτής της σύμβασης (ο κώδικας) όσο και η κατάσταση της σύμβασης (αν εκτελέστηκε ή όχι) επικυρώνονται στο blockchain Ethereum. Κατά συνέπεια, ο αντισυμβαλλόμενος στη σύμβαση δεν μπορεί να διεκδικήσει μεταφορά κεφαλαίων χωρίς το δίκτυο να έχει δώσει την συναίνεση ότι η σύμβαση εκτελέστηκε πραγματικά. Κατά την άποψή μας, τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης θα είναι αυτά που βοηθούν στην επαλήθευση των πιο κρίσιμων πληροφοριών στην οικονομία.

Με την πάροδο του χρόνου, η αποκεντρωμένη (decentralized) φύση του δικτύου θα μειώσει τις ανησυχίες σχετικά με την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων στο blockchain. Το ψηφιακό προφίλ κάποιου θα μπορούσε να περιέχει προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων, του ιατρικού του ιστορικού και ακόμη και δικαιωμάτων IP. Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αμετάβλητες – δεν μπορούν να αλλάξουν χωρίς την απαραίτητη συναίνεση – οι αξιόπιστες πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να γίνουν token και να διαπραγματευτούν. Μια πλατφόρμα blockchain όπως το Ethereum θα μπορούσε δυνητικά να γίνει μια μεγάλη αγορά για προμηθευτές αξιόπιστων πληροφοριών, όπως είναι σήμερα η εταιρεία Amazon για τα καταναλωτικά αγαθά.

Το Ethereum δείχνει να έχει καλύτερη επενδυτική αξία από το Bitcoin

Δεδομένης της σημασίας των πραγματικών χρήσεων στον προσδιορισμό της αξίας, το Ethereum έχει μεγάλες πιθανότητες να ξεπεράσει το bitcoin ως το κυρίαρχο ψηφιακό νόμισμα. Το οικοσύστημα του Ethereum υποστηρίζει έξυπνες συμβάσεις (contracts) και παρέχει στους προγραμματιστές έναν τρόπο δημιουργίας νέων εφαρμογών στην πλατφόρμα του.

Οι περισσότερες αποκεντρωμένες χρηματοοικονομικές εφαρμογές (DeFi) χτίζονται στο δίκτυο του Ethereum καθώς και τα περισσότερα non-fungible token (NFT) που εκδίδονται σήμερα αγοράζονται με το κρυπτονόμισμα Ethereum (ETH). Ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών του Ethereum έναντι του Bitcoin αντικατοπτρίζει αυτήν την κυριαρχία. Καθώς η χρήση κρυπτονομισμάτων σε DeFi και NFT διευρύνεται καθημερινά, το Ethereum θα έχει δημιουργήσει το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης στην εφαρμοσμένη τεχνολογία κρυπτογράφησης.

Το Ethereum μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση πληροφοριών με απόλυτη ασφάλεια και ιδιωτικότητα σε ένα αποκεντρωμένο βιβλίο (ledger). Aυτές οι πληροφορίες στη συνέχεια μπορούν να συμβολιστούν (tokenized) και να διαπραγματευτούν. Αυτό σημαίνει ότι η πλατφόρμα του Ethereum μπορεί να γίνει μια μεγάλη αγορά αξιόπιστων πληροφοριών. Αυτό συμβαίνει ήδη σήμερα με την πώληση ψηφιακής τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης NFT. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό δείγμα από τις πραγματικές πρακτικές χρήσεις του. Για παράδειγμα, τα άτομα μπορούν να αποθηκεύουν και να πωλούν τα ιατρικά τους δεδομένα μέσω του Ethereum σε φαρμακευτικές ερευνητικές εταιρείες. Ένα ψηφιακό προφίλ στο Ethereum θα μπορούσε να περιέχει προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων, του ιατρικού ιστορικού και ακόμη και δικαιωμάτων IP.

Το Ethereum έχει επίσης το πλεονέκτημα ότι λειτουργεί σε μια αποκεντρωμένη παγκόσμια βάση διακομιστών και όχι σε έναν κεντρικό, όπως η Amazon ή η Microsoft, παρέχοντας πιθανώς μια λύση στις ανησυχίες σχετικά με την κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων.

Η JPMorgan, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι θεσμικοί επενδυτές δείχνουν μια ισχυρή προτίμηση για το ethereum έναντι του bitcoin εξετάζοντας τόσο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τα δύο κρυπτονομίσματα, όσο και τα ανοιχτά συμβόλαια (open interest) για το bitcoin έναντι του ethereum.

O Νικόλαος Πανηγυρτζόγλου της JPM γράφει ότι η διόρθωση αυτού του μήνα στις αγορές των κρυπτονομισμάτων είδε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του bitcoin να γυρίζουν σε backwardation αφού πέρασαν όλο τον Αύγουστο στο contango. Σύμφωνα με την JPMorgan, το backwardation του bitcoin είναι μια οπισθοδρόμηση για το bitcoin και μια αντανάκλαση της αδύναμης ζήτησης από θεσμικούς επενδυτές που τείνουν να χρησιμοποιούν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο CME για να αποκτήσουν έκθεση στο bitcoin.

Γιατί είναι αξιοσημείωτο αυτό; Επειδή, όπως εξηγεί η JPM, σε ένα φυσιολογικό περιβάλλον όταν η ζήτηση για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Bitcoin δεν είναι ιδιαίτερα αδύναμη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin διαπραγματεύονται σε premiium, έναντι της αγοράς spot, δηλαδή η καμπύλη των προθεσμιακών συμβολαίων είναι σε contango. Τα τυπικά υψηλά spread (άνω του 5% ετησίως) στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης έναντι της αγοράς spot είναι συνάρτηση του υψηλού επιτοκίου «χωρίς κίνδυνο» ή του κόστους ευκαιρίας που υποδηλώνεται στις αγορές των κρυπτονομισμάτων. Ο δανεισμός δολλαρίων (USD) στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παρουσιάζει συνήθως ετήσια επιτόκια 5-10% και αυτό το υψηλό επιτόκιο «χωρίς κίνδυνο» είναι το κοινό συστατικό στην διαπραγμάτευση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης έναντι του spot arbitrage τόσο σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) bitcoin όσο και σε ethereum. Αυτό το υψηλό επιτόκιο «χωρίς κίνδυνο» ή το κόστος ευκαιρίας επίσης αντικατοπτρίζει το πόσο «πλούσιες σε κρυπτονομίσματα» και «μετρητά» είναι οι αγορές κρυπτονομισμάτων. Προσθέτοντας σε αυτό το αυξημένο κόστος αποθήκευσης «χωρίς κινδύνους» περίπου 2% ετησίως, καθώς και παρόμοια υψηλά κόστη συναλλαγών λόγω του κατακερματισμού στις αγορές κρυπτονομισμάτων, μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει γιατί τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρουσιάζουν spread έως και 10% ετησίως και θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε ένα κανονικό περιβάλλον συναλλαγών σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης bitcoin ή ethereum.

Όταν όμως η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αδύναμη και οι προσδοκίες για τις μελλοντικές τιμές είναι πτωτικές, η καμπύλη στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) μετατρέπεται σε backwardation. Αυτό συνέβη τον Μαΐο και τον Ιουλίο, για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Βitcoin στο CME. Ως αποτέλεσμα, η JPMorgan πιστεύει ότι η επιστροφή σε backwardation τον Σεπτέμβριο είναι ένα αρνητικό σήμα που υποδηλώνει την αδύναμη ζήτηση για bitcoin από θεσμικούς επενδυτές. Αντίθετα, η μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα επισημαίνει ότι το διάγραμμα συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης του ethereum παραμένει σε contango και αν μη τι άλλο αυτό το contango αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο σε ετήσιο ρυθμό 7%. Αυτό, όπως συνοψίζει ο Πανηγυρτζόγλου, «δείχνει πολύ πιο υγιή ζήτηση για ethereum έναντι του bitcoin από θεσμικούς επενδυτές». Η έντονη απόκλιση στη ζήτηση είναι επίσης εμφανής στην proxy μελλοντικής θέση της JPM που αυξάνεται για το ethereum και μειώνεται σταθερά για το bitcoin από τον Αύγουστο.

Check Also

Ethereum τιμή εθερεουμ Ισχυρή άνοδος για την τιμή του Ethereum

Ισχυρή άνοδος για την τιμή του Ethereum

Με ισχυρή άνοδο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του νούμερο δύο κρυπτονόμισμα, το Ethereum, το οποίο κατάγραψε κέρδη την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου άνω του 10%.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add