• Ηλεκτρονική τιμολόγηση

    Ηλεκτρονική τιμολόγηση 2020

    Ένα μεγάλο πρόβλημα  για την Ελλάδα είναι η φοροδιαφυγή με πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ΔΟΥ κάνει ελέγχους και εντοπίζει εκατοντάδες από τέτοια τιμολόγια. Έτσι, η Εφορία προσδοκά πολύ σύντομα, τα χάρτινα τιμολόγια να αντικατασταθούν από τα ηλεκτρονικά. Η υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής ...

    Περισσότερα »
  • Ο χρυσός στις σημερινές επενδύσεις

  • Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο

  • Πώς θα πληρωθεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ

  • POS: Μύθοι και αλήθειες

Recent Posts

Ρ

Ρ RHO Μετράει τη μεταβολή του παραγώγου σε σχέση με την μεταβολή των επιτοκίων. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ...

Περισσότερα »

Π

ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΠΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ Plain vanilla Ο όρος αναφέρεται στις απλές μορφές παραγώγων προϊόντων, όπως στα options και τα swaps που περιέχουν τυποποιημένα και όχι σύνθετα χαρακτηριστικά. ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ Index Option Συμβόλαιο Δικαιώματος Αγοράς (Call) ή Πώλησης (Put) πάνω σε μετοχικό δείκτη. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙΡΟΥ Weather derivatives Ένα παράγωγο που χρησιμοποιείται από τις εταιρείες για την κάλυψη ζημιών (hedging) ...

Περισσότερα »

Ο

ΟΑΣΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Order-Execution System Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Ο.Α.Σ.Η.Σ.) είναι το σύστημα όπου λαμβάνουν μέρος ηλεκτρονικά οι συναλλαγές για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την Αγορά Παραγώγων Αθηνών. ΟΜΟΛΟΓΑ Bonds Πρόκειται για επενδυτικούς τίτλους (χρεόγραφα) με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, οι οποίοι χρησιμεύουν στους εκδότες τους για τη συγκέντρωση δανειακών πόρων από το επενδυτικό κοινό. Εκδότες μπορεί ...

Περισσότερα »

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add