• Ηλεκτρονική τιμολόγηση

    Ηλεκτρονική τιμολόγηση 2020

    Ένα μεγάλο πρόβλημα  για την Ελλάδα είναι η φοροδιαφυγή με πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Δεν είναι λίγες οι φορές που η ΔΟΥ κάνει ελέγχους και εντοπίζει εκατοντάδες από τέτοια τιμολόγια. Έτσι, η Εφορία προσδοκά πολύ σύντομα, τα χάρτινα τιμολόγια να αντικατασταθούν από τα ηλεκτρονικά. Η υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής ...

    Περισσότερα »
  • Ο χρυσός στις σημερινές επενδύσεις

  • Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο

  • Πώς θα πληρωθεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ

  • POS: Μύθοι και αλήθειες

Recent Posts

Ι

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Private equity fund Μία ιδιωτική εταιρεία υψηλού ...

Περισσότερα »

Θ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Fundamental analysis Τι είναι η Θεμελιώδης Ανάλυση Η ανάλυση αξιογράφων, κυρίως μετοχών, βάσει θεμελιωδών παραμέτρων, όπως τα κέρδη της εταιρείας, η προοπτική ανάπτυξής της, τα επενδυτικά της σχέδια κ.λ.π. ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ Ιnstitutional investor Κάθε Ε.Π.Ε.Υ., εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλιστικό ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ Theoritical Value Η τιμή ...

Περισσότερα »

Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Settlement Date Ημέρα διακανονισμού του συμβολαίου είναι η αμέσως επόμενη ημέρα αφού λάβει μέρος η συναλλαγή (Ημέρα Συναλλαγής + 1). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Expiration Date Η τελευταία ημέρα διάρκειας του συμβολαίου όπου ο κάτοχος μπορεί να εξασκήσει το συμβόλαιο και πέραν αυτής δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στον υποκείμενο τίτλο. Στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α. και σε ορισμένα ευρωπαϊκά ...

Περισσότερα »

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add