Δάνεια με επιδότηση επιτοκίου μέσω JEREMIE

Η Alpha Bank υπέγραψε σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προκειμένου να συχρηματοδοτήσει το Πρόγραμμα JEREMIE FRSP for Entrepreneurship. Το πρόγραμμα JEREMIE προβλέπει τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Ελληνικών Επιχειρήσεων, από κοινού και ισομερώς με το ΕΣΠΑ (πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα JEREMIE FRSP for Entrepreneurship που θα συγχρηματοδοτηθεί από την Alpha Bank αναφέρεται στη χορήγηση δανείων προς Μικρομεσαίες Ελληνικές Επιχειρήσεις, ούτως ώστε αυτές να καλύψουν τις επενδυτικές τους ανάγκες, όπως είναι η απόκτηση επαγγελματικής στέγης και μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή το κεφάλαιο που προορίζεται για την αγορά των πρώτων υλών, την παροχή των αγαθών και των υπηρεσιών και για την καταβολή της μισθοδοσίας.

Το Πρόγραμμα διατίθεται με ευνοϊκούς όρους, όπως η κατά 50% επιδότηση του επιτοκίου, καθώς το μέρος του δανείου που συνιστά τη συμμετοχή του ΕΣΠΑ παρέχεται άτοκο. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα του Προγράμματος είναι:

  • Εξαιρετικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα από 2,95% πλέον εισφοράς της τάξης του 0,6% βάσει του Ν.128/75, λόγω της συγχρηματοδότησης.
  • Υψηλό ποσό χρηματοδότησης ανά επιχείρηση.
  • Ευελιξία αποπληρωμής και μεγάλη διάρκεια δανείου, έως 120 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα JEREMIE FRSP for Entrepreneurship και τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της τράπεζας, www.alpha.gr.

 

 

Κεφάλαια Επιχειρηματικού Ρίσκου JEREMIE για μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για έξι τοπικά προγράμματα Leader

Ο κανόνας de minimis στις κρατικές ενισχύσεις επιχειρήσεων

Check Also

Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα Ενίσχυση Ανέργων για Αυτοαπασχόληση

Συχνες ερωτήσεις - απαντήσεις για το πρόγραμμα «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add