Δράση διάχυσης προγράμματος EUASAN από τη ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η τοπική δράση της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος EUASAN (EurAsian Social Active Nation). Το πρόγραμμα EUASAN στα πλαίσια του προγράμματος της ΕΕ Erasmus+  στοχεύει στην προώθηση της  συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης-Ασίας ,με στόχο την κοινωνική  ανάπτυξη των συμμετεχόντων χωρών και οργανισμών της Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Ουγγαρία) και Ασία (Ινδία, Βιετνάμ)
Η τοπική δράση της ελληνικής ομάδας δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17Μαρτίου  στην πλατεία Αριστοτέλους, στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή προσκόπων 12-17 ετών  από το 6ο Σύστημα Προσκόπων Νεάπολης, 16ο Σύστημα Προσκόπων Πεύκων και 21ο Σύστημα προσκόπων Τούμπας και τη συνδρομή εθελοντών.
Στόχος της δράσης ήταν η εκπαίδευση πάνω στις έννοιες της συνεργασίας, της ηγεσίας και της αποδοχής της διαφορετικότητας μέσω της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Τα παιδιά συμμετείχαν σε τρεις δραστηριότητες που περιελάμβαναν σπορ και βιωματικά εργαστήρια. Η δράση διοργανώθηκε από της συμμετέχουσες στο πρόγραμμα EUASAN οι οποίες πήραν μέρος σε δύο εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ινδία και την Ισπανία μέσω του Erasmus+ και εκπαιδεύτηκαν πάνω στην “Προσωπική ανάπτυξη και ηγεσία για την ανάπτυξη της κοινωνίας” και «Εκπαίδευση μέσω αθλητικών εργαλείων / μεθόδων για την κατάρτιση των εκπαιδευτών στην κοινωνική ανάπτυξη».

 

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add