Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για 18.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για 18.000 ανέργους ετοίμασε ο ΟΑΕΔ. Τα προγράμματα αυτά περιμένουν την έγκρισή τους από το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να υλοποιηθούν.
Το πρώτο αφορά την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 66 ετών από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα οι οποίες θα λάβουν επιδότηση ως 450 ευρώ στο μισθό που θα καταβάλλουν στους ανέργους που θα προσλάβουν.

Το δεύτερο πρόγραμμα προέρχεται από τη δράση «Εγγύηση για τη νεολαία» και απευθύνεται σε 8.000 νέους σε ηλικία ανέργους ως 24 ετών.
Και τα δύο έχουν καταρτιστεί από τον ΟΑΕΔ και ο αρχικός στόχος ήταν να ξεκινήσουν άμεσα μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.
Ωστόσο, για τα δύο αυτά προγράμματα εμφανίζεται μέχρι στιγμής καθυστέρηση, αντίστοιχη με αυτή του προγράμματος για την κοινωφελή εργασία μέσω 52.818 προσλήψεων.
Ο ΟΑΕΔ έχει ετοιμάσει το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών , οι οποίοι θα εργάζονται με 12μηνη πλήρη απασχόληση. Εχουν ήδη υλοποιηθεί άλλα δύο όμοια προγράμματα που είχαν επιτυχία καθώς οι θέσεις καλύφθηκαν μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα. Για το νέο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν εξασφαλιστεί περίπου 55 εκατ. ευρώ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να διαθέσουν οι επιχειρήσεις ούτως ώστε από τη στιγμή που ανοίξει το πρόγραμμα να μπορούν να υποβάλουν γρήγορα τις αιτήσεις τους για να εγκριθούν ως προς τις θέσεις που θα μπορούν να απορροφήσουν είναι:
  • Για τις ατομικές επιχειρήσεις απαιτείται η βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
  • Για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται η υποβολή πρόσφατου καταστατικού της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία της αίτησης.

Οι άνεργοι για να επωφεληθούν και να προσληφθούν θα πρέπει:

  • Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και την πρόσληψή τους.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
  • Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
  • Να έχουν ηλικία μεταξύ 30 και 66 ετών.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους στο ποσό των 18 € την ημέρα, καλύπτοντας τους ασφαλιστικά για 25 ημέρες το μήνα καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησης. Μηνιαία, το ποσό που καλύπτει η επιχορήγηση του ΟΑΕΔ υπολογίζεται στα 450 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καλύπτεται από τον εργοδότη.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 12 μήνες. Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει, μαζί με τυχόν άλλες ενισχύσεις που πήρε από άλλα κοινοτικά προγράμματα, το ποσό των 200.000 ευρώ κατά την τελευταία τριετία.

 

Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά 8.000 ανέργους ως 24 ετών και έχει συμφωνηθεί ο φορέας που θα το αναλάβει να είναι η ΓΣΕΕ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους που μέχρι σήμερα δεν έχουν απασχοληθεί και αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και συγκαταλέγεται στη δράση «Εγγύηση για τη νεολαία», ο συνολικός προϋπολογισμός της οποίας για τη διετία 2014-2016 ξεπερνά τα 340 εκατ. ευρώ.

Ο σχεδιασμός για τις 8.000 θέσεις περιλαμβάνει αρχικά συμβουλευτική στήριξη και στη συνέχεια την επαγγελματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα προτείνεται να διαρκέσει 5 μήνες. Οι ωφελούμενοι, αφότου το πρόγραμμα μπει σε τροχιά, θα λάβουν επιταγή εισόδου που περιλαμβάνει τόσο το θεωρητικό μέρος όσο και το μέρος πρακτικής άσκησης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν επίδομα ύψους από 2.400 ευρώ έως 2.700 ευρώ ανάλογα με την εκπαιδευτική τους κατηγορία. Αυτό μεταφράζεται σε μηνιαίο μισθό από 480 ευρώ (στην περίπτωση των 2.400 ευρώ για όλο το πεντάμηνο) έως 540 ευρώ (στην περίπτωση των 2.700 ευρώ για το πεντάμηνο).

Οσοι επιλεγούν θα παρακολουθήσουν θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και θα εργαστούν στα πλαίσια πρακτικής άσκησης διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Θα λάβουν επίσης υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης κατά το διάστημα της πρακτικής τους άσκησης, ενώ θα τους δοθεί και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που απέκτησαν μέσω του προγράμματος.

 

6μηνο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας με 4300 θέσεις

Check Also

έκτακτη επιχορήγηση

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού. Η επιδότηση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add