Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής & Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) του ΟΚΑΝΑ στη Θεσσαλονίκη, λειτουργεί από το 2002 προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των απεξαρτημένων ή και υπό απεξάρτηση μελών των Μονάδων Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στη Βόρεια Ελλάδα. Το ΕΚΚΕΕ Θεσσαλονίκης προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε: απεξαρτημένους ευρισκόμενους σε στάδιο κοινωνικής επανένταξης υπό απεξάρτηση ευρισκόμενους σε επιτυχή σταθερή συντήρηση Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας αφορούν σε: ατομική συμβουλευτική, ψυχοκοινωνική στήριξη, κοινωνική ενδυνάμωση, προώθηση στην αγορά εργασίας, συμβουλευτική απασχόλησης, δικτύωση με κοινωνικούς & εργοδοτικούς φορείς

Επίσης βρείτε νέες θέσεις εργασίας

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add