Μαϊμού Λογιστές

Στην επιφάνεια έφεραν διασταυρώσεις των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών 1.326 μαϊμού λογιστές.

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα τα οποία ενώ είχαν αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet ως λογιστές για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και την διεκπεραίωση άλλων φορολογικών υποχρεώσεων για λογαριασμό άλλων φορολογούμενων, δεν είχαν αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος φοροτεχνικού από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.Από τους 1.326 τουλάχιστον οι 800 ασκούν το επάγγελμα του φοροτεχνικού από το 1997.

Η διασταύρωση έγινε μεταξύ του Taxisnet και του Μητρώου αδειούχων Φοροτεχνικών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add