Οδηγίες για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς στο TAXIS

Οδηγίες για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς στο TAXIS

Στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης 2015 στο TAXIS για τα εισοδήματα του 2014 υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα ποσά απο μισθωτή εργασία ή συντάξεις που έχουν λάβει οι φορολογούμενοι.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι δεν θα τα δουν προσυμπληρωμένα στην φορολογική δήλωση 2015 και θα πρέπει να ακολουθήσουν μια διαδικασία στο TAXIS ώστε να τα συμπληρώσουν.
Οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης Ε1 2015 που αφορούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου, εμφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυμπληρωμένοι χωρίς τη δυνατότητα συμπλήρωσης, τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούμενο.
Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι κωδικοί που προσυμπληρώνονται είναι :
* 301-302, 303-304, 321-322, 325-326, 309-310, 313-314, 315-316, 333-334, 393-394 (πίνακας 4Α) * 255-256, 257-258(πίνακας 4Β)
* 403-404, 601-602,605-606 (πίνακας 4Γ2)
* 619-620, 617-618, 613-614, 335-336 (πίνακας 6)
Η προσυμπλήρωση έγινε με βάση τα αρχεία της ΓΓΠΣ που προέκυψαν από την επεξεργασία των ηλεκτρονικά υποβληθεισών βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από εργοδότες και φορείς, βάσει της ΠΟΛ 1051/19.2.2015.
Σε περίπτωση που έχετε έντυπη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών και τα στοιχεία της δεν έχουν προσυμπληρωθεί στη δήλωση, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.) κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.
Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή τον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση, προκειμένου να ενημερωθείτε αν υπέβαλε το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών ή πότε θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ηλεκτρονικής υποβολής της με βάση την ΠΟΛ 1051/19.2.2015.
Εφόσον ο εργοδότης υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βεβαίωση και ενημερωθούν τα αρχεία της ΓΓΠΣ , θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία αυτής και θα μπορείτε να συνεχίσετε την υποβολή της δήλωσης Ε1.
Εάν ο εργοδότης δεν υποβάλλει τη βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε τους κωδικούς της δήλωσης που αφορούν εισοδήματα και παρακράτηση φόρου για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (Στην περίπτωση αυτή μπορεί να κληθείτε να αποστείλετε στην ΔΗΛΕΔ τις σχετικές βεβαιώσεις ).
Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών σας, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες: Συμπληρώστε όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να δηλώσετε (όπως αυτοκίνητα δαπάνες κ.τ.λ.).
Κάντε προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης Ε1.
Επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης, βάσει της ΠΟΛ 1051/2015.
Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων μέσω e-mail ή στο τηλέφωνο 15515.

Πως θα βγάλετε κλειδάριθμο taxisnet

Πως γίνεται η ρύθμιση οφειλών στο taxisnet

Οι αλλαγές στη φορολογική δήλωση

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add