Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον ιαματικό τουρισμό

Προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι υποδομές του ιαματικού τουρισμού, το υποργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έστειλε στους δήμους όλης της χώρας στοχευμένο ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδικασία αυτή συντελείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας, πρόσκλησης και χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, που σχετίζεται με την αξιοποίηση των Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΙΦΠ). Στόχοι είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των ιαματικών φυσικών πόρων της χώρας και η καταγραφή των αναγκών ανάδειξης και αξιοποίησής τους, αλλά και των αναγκών αναβάθμισης των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών.

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί η αρμόδια ειδική γραμματεία θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην έκδοση της σχετικής αναπτυξιακής πρόσκλησης με την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα στο φθινόπωρο.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο υδάτινο ιαματικό δυναμικό σε διαφορετικά περιβάλλοντα του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, η αναβάθμιση και η προβολή του, αποτελεί στρατηγική ανάγκη. Η ορθή επένδυση στον τομέα του θερμαλισμού, θα συμβάλει στο να αποτελέσουν οι δήμοι που διαθέτουν ιαματικές πηγές, πόλο έλξης για επισκέπτες βρισκόμενους υπό θεραπεία ή που απλώς επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο ένα πρόσθετο διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν για τη χώρα», σημειώνεται στην επιστολή του υπουργείου προς τους δήμους.

Η έρευνα χαρακτηρίζεται από απλές και λειτουργικές διαδικασίες, καθώς ζητάει την ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 39 σελίδων. Η μελέτη αυτή πρόκειται να διαρκέσει δυο μήνες και να λήξει στις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add