Ρ RHO Μετράει τη μεταβολή του παραγώγου σε σχέση με την μεταβολή των επιτοκίων. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Liquidity Η αγορά που χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο συναλλαγών, μικρές διαφορές μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης καθώς και συναλλαγές μεγάλων πακέτων μεταξύ των συναλλασσομένων. Εκπαίδευση για futures

Ρ

Ρ

RHO

Μετράει τη μεταβολή του παραγώγου σε σχέση με την μεταβολή των επιτοκίων.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Liquidity

Η αγορά που χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο συναλλαγών, μικρές διαφορές μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης καθώς και συναλλαγές μεγάλων πακέτων μεταξύ των συναλλασσομένων.

Εκπαίδευση για futures

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add