Κίνδυνος σημαντικής αντιστροφής τάσης για το δολάριο

Παρουσιάστηκε κίνδυνος σημαντικής αντιστροφής τάσης για το δολάριο (forex), λόγω λανθασμένης εκτίμησης για τα NFPs.

Οι επενδυτές που βασίζονται στην τεχνική ανάλυση, καταλαβαίνουν ότι το Αμερικανικό Δολάριο (USD) βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση: βασιζόμενο κατά κύριο λόγο σε ένα υπερβολικά συνεπές επτάμηνο ανοδικό ράλλυ, το οποίο υποστηριζόταν θεμελιωδώς, έφτασε η ώρα να ανακοινωθούν τα μισθολόγια στις ΗΠΑ. Αντίθετα από ένα κύμα χειρότερων προβλέψεων για τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες και χαλάρωσης των νομισματικών τους πολιτικών, η προοπτική για την Αμερικανική οικονομία φαίνεται συγκριτικά ισχυρή, ενώ η FED προετοιμάζεται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων. Επομένως, παρόλο που το Δολάριο (forex) δεν εμφανίζει δυνατότητες απίστευτων αποδόσεων, όπως τις προηγούμενες δεκαετίες, η αγορά το προτιμά λόγω της «σχετικής» υπεροχής του. Ενάντια σε μια ώριμη τάση και σε αυξανόμενα στοιχήματα προς τη μια κατεύθυνση (το κερδοσκοπικό ενδιαφέρον που εκφράζεται μέσω των futures έχει ανέλθει σε ιστορικό υψηλό για τις long θέσεις), υποβόσκει ο κίνδυνος τα μισθολόγια να είναι σημαντικά χαμηλότερα των προσδοκιών.

Το ποσοστό ανεργίας αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς στις αποφάσεις που καθορίζουν την πολιτική που θα ακολουθηθεί, αλλά  πιθανώς το κύριο κριτήριο για τη FED αναφορικά με το χρονικό σημείο που θα καθορίσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων να είναι η μέτρηση του πληθωρισμού των μισθών, καθώς αυτό το στοιχείο θα δώσει πληροφορίες για ενδεχόμενες ανοδικές πληθωριστικές πιέσεις. Οι προσδοκίες για τα επιτόκια έχουν αποδειχτεί καταλυτικές για την πορεία του Δολαρίου (USD) και την πορεία της ισοτιμίας του με τα άλλα νομίσματα (fx) και για αυτό το λόγο τα συγκεκριμένα δεδομένα μπορούν να δώσουν ώθηση σε τυχόν κερδοσκοπικές κινήσεις για το καλύτερο ή το χειρότερο σενάριο. Το ρίσκο πάντως είναι μεγαλύτερο σε περίπτωση «απογοήτευσης» – ακόμη και αν δεν είναι πιθανό να αλλάζει η πρόβλεψη από επιθετική (hawkish) σε αμυντική (dovish). Και στις δύο περιπτώσεις είναι βέβαιο πως την πιο ευάλωτη παράμετρο σε αυτό το γεγονός που αναμένουμε να ανακοινωθεί, αποτελεί η επενδυτική διάθεση. Οι μετοχές  στο μεταξύ παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα δημιουργούσε μια πιο αργά αναπτυσσόμενη Αμερικανική οικονομία ή μια διαφορετική προσέγγιση από τη FED μεγαλύτερο κίνδυνο;

 

Άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου πάνω από το 1,13 δολ./ευρώ

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία

Περαιτέρω πτώση της τιμής του ευρώ στα 1,1258 δολ.

Check Also

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας ΕΣΠΑ

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση Επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 έως και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που προβλέπει την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομίας ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add