Στα υψηλά έξι εβδομάδων το ευρώ έναντι του δολαρίου

Σε υψηλά έξι εβδομάδων το ευρώ έναντι του δολλαρίου στο 1,3324 καθώς οι επενδυτές είνα αισιόδοξοι για την πορεία της Ευρώπης και την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add