ευρω ισοτιμίες

Στα υψηλά έξι εβδομάδων το ευρώ έναντι του δολαρίου

Σε υψηλά έξι εβδομάδων το ευρώ έναντι του δολλαρίου στο 1,3324 καθώς οι επενδυτές είνα αισιόδοξοι για την πορεία της Ευρώπης και την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη.

Check Also

ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

Ενισχύεται η ρευστότητα των δικαιούχων του ΕΣΠΑ

Ενισχύεται η ρευστότητα των δικαιούχων του ΕΣΠΑ Ξεκινά η λειτουργία του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού Υπεγράφη ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add