Τι είναι το Business Plan και γιατί είναι απαραίτητο;

Στην σημερινή έντονα ανταγωνιστική εποχή, που χαρακτηρίζεται από την αυξημένη προσφορά σε ομοιογενή προϊόντα και υπηρεσίες, είναι απαραίτητο ένας επιχειρηματίας να έχει έναν «οδηγό», που θα του δείχνει την πορεία προς την βιωσιμότητα και την κερδοφορία μέσα από τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς.Το businessplan (επιχειρηματικό σχέδιο) είναι μια εμπεριστατωμένη μελέτη που σκοπό έχει να περιγράψει τους στόχους μιας επιχείρησης από τα αρχικά στάδια της λειτουργίας της, να δώσει μια πρόβλεψη για το που θέλει να φτάσει η επιχείρηση καθώς επίσης και να υποδείξει τον τρόπο που προτείνει η ίδια για να φτάσει εκεί.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο καταρτίζεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία (ή τα βασικά στελέχη που έχει ήδη επιλέξει το Δημόσιο). Η σύνταξη του απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι το κατά πόσο οι επίδοξοι επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών, είναι δυνατό να επενδύσουν σε μια επιχειρηματική ιδέα εξαρτάται από το πόσο καλά οργανωμένο είναι το σχέδιο.

Οι ακόλουθοι άνθρωποι ή ιδρύματα μπορεί να ζητήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο μιας επιχείρησης στην φάση της ίδρυσής της:

  1. Τράπεζες
  2. Εξωτερικοί επενδυτές, όπως: μία κεφαλαιοκρατική εταιρεία ή άλλη επιχείρηση που επιθυμεί να συνεταιριστεί με την εταιρία
  3. Μεγάλοι χορηγοί, Ευρωπαϊκοί ή Εθνικοί.
  4. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αγοράσει την επιχείρηση
  5. Προϊστάμενος.

Η σημαντικότερη ίσως προσφορά των επιχειρηματικών σχεδίων στις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους είναι το ότι τους προσφέρουν προσανατολισμό και έναν στόχο. Βοηθούν στη δομή και την οργάνωση της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορεί μελλοντικά να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Συγκεκριμένα αφού αναλύσουν την υπάρχουσα κατάσταση της αγοράς και της επιχείρησης  επισημαίνουν τις δυνατότητές της αλλά και τα εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν μαζί με τις πιθανές λύσεις τους και στη συνέχεια βοηθούν την Διοίκηση στην στοιχειοθετημένη  λήψη αποφάσεων με γνώμονα την στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης.Έτσι προσφέρουν στον υποψήφιο επιχειρηματία ένα σημαντικό εργαλείο προγραμματισμού και ελέγχου των μελλοντικών του δραστηριοτήτων, και αποτελούν ένα μέσο επικοινωνίας του επιχειρηματία προς τρίτους, το οποίο θα του επιτρέψει να προσελκύσει συνεργάτες εσωτερικούς και εξωτερικούς. Επιπλέον τα επιχειρηματικά σχέδια αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αιτήσεων για  ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης.
Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου business plan φαίνεται να είναι κάτι πολύπλοκο, όμως αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια. Το πόσο δύσκολη είναι η σύνταξη του εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και το αντικείμενο της επιχείρησης. Γενικά όμως, ακολουθείται μια συγκεκριμένη τυποποιημένη διαδικασία, αρκεί φυσικά να γνωρίζει κάποιος την δομή που οφείλει να ακολουθήσει.

Επομένως είναι πολύ βασικό να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνταξη των επιχειρηματικών σχεδίων καθώς η καλή οργάνωση τους μπορεί να εξασφαλίσει μελλοντικούς συνεργάτες εφόσον αυτοί καταφέρουν να πειστούν από την ορθότητα του σχεδίου. Ακόμα και μετά τη σύνταξη τους όμως πρέπει να ανανεώνονται με τον καιρό καθώς το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση καθώς και η οικονομία της χώρας που δραστηριοποιείται αλλάζουν συνεχώς.

Check Also

Χαρίτσης: Τον Μάιο 2017 θα ξεκινήσει η εκταμίευση για το ΕΣΠΑ – Κεφάλαια άνω των 2 δισ. ευρώ

Mέσα στον Μάιο ξεκινά και η διαδικασία επιλογής των διοικητών των 12 υποταμείων του Ταμείου Συνεπενδύσεων. Τον Μάιο θα ξεκινήσει η εκταμίευση για το ΕΣΠΑ από τον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrowaccount), ενώ ετοιμάζεται το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ που θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων με αρχικό κεφάλαιο 400 εκατ. ευρώ το οποίο ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add