ΤΧΣ: Ζημίες 5,4 δισ. ευρώ

Η διοίκησή του εκτιμά ήδη ότι ένα μέρος των κεφαλαίων που κατέβαλε το ταμείο για την εξυγίανση τραπεζών δεν θα ανακτηθεί. Για το λόγο αυτό προχώρησε ήδη στις 31/12/2012 σε απομείωση απαιτήσεων ποσού 5,03 δισ. ευρώ.

Το Ταμείο κατά την 31/12/2012 εκτιμούσε ότι το ανακτήσιμο ποσό από την διαδικασία εκκαθάρισης πέντε πιστωτικών ιδρυμάτων θα είναι 2,2 δισ. και ως εκ τούτου προχώρησε σε απομείωση απαίτησης κατά το ποσό των 5 δισ. ευρώ! Ταυτόχρονα το Ταμείο απομείωσε κατά 295 εκατ. ευρώ και την συμμετοχή του στη νέα Proton Bank.

Αποτέλεσμα των παραπάνω απομειώσεων ήταν το Ταμείο να κλείσει τη χρήση του 2012 με ζημιά 5,46 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα το ΤΧΣ απομείωσε τις απαιτήσεις του από τις εξής τράπεζες που βρίσκονται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης:

– Κατά 4,7 δισ. ευρώ απομειώθηκε η απαίτηση του Ταμείου από την εκκαθάριση της ΑΤΕ στην οποία το ΤΧΣ έβαλε για την κάλυψη του funding gap κεφάλαια 6,67 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 145,1 εκ. σε μετρητά και τα υπόλοιπα σε τίτλους EFSF). Κατά την 31/12/2012, το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από την διαδικασία εκκαθάρισης ανέρχεται σε μόλις 1,97 δισ. ευρώ και ως εκ τούτου απομείωσε την απαίτησή του κατά 4,7 δισ. ευρώ.

– Κατά 243,6 εκατ. ευρώ απομειώνεται η απαίτηση του Ταμείου από την κάλυψη του funding gap της Proton Bank. Κατά την 31/12/2012, το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από τη διαδικασία εκκαθάρισης είναι € 16,0 εκ., το οποίο ποσό εκπροσωπεί το μερίδιο του Ταμείου (23,1%) στο funding gap που καταβλήθηκε (το ΤΕΚΕ επίσης κατέβαλε € 862 εκ.) εκ του συνολικού ανακτήσιμου ποσού (€ 69 εκ.),

– Κατά 61,6 εκατ. ευρώ απομειώνεται η απαίτηση από την Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα υπό εκκαθάριση. Το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από την διαδικασία εκκαθάρισης είναι 147,9 εκ. ευρώ

– Κατά 19,5 εκατ. ευρώ από την Συνεταιριστική Λέσβου-Λήμνου υπό εκκαθάριση. Το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από την διαδικασία εκκαθάρισης είναι € 36,1 εκ.

– Κατά 7,9 εκατ. ευρώ από την Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας υπό εκκαθάριση. Κατά την 31/12/2012, το Ταμείο εκτιμά ότι το ανακτήσιμο ποσό από την διαδικασία εκκαθάρισης είναι € 47,6 εκ.

Check Also

Οριακή πτώση του Ευρώ στην αγορά συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ έναντι του δολαρίου κινείται σταθεροποιητικά. Σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,04% και διαμορφώνεται στα 1,1173 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 124,406 γεν, στο 0,8714 με τη στερλίνα και στο 1,0897 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριακά σε ποσοστό 0,02% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 111,332 ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add