Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος φέτος λήγει στις 30 Ιουνίου. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα εξοφληθούν σε τρεις δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων πρέπει να καταβληθεί ως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη ως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τέλος Νοεμβρίου.

Η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε μια εγκύκλιο στην οποία προσδιορίζει τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τους υπόχρεους και τις διαδικασίες υποβολής. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση οι νέοι 18 ετών οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Μεταξύ άλλων, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι:

– Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του, υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά ή τεκμαρτά,  με οποιονδήποτε τρόπο και αν φορολογούνται αυτά (βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς), ακόμη και τα απαλλασσόμενα. Κατ’ εξαίρεση, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
– Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
– Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση στην Ελλάδα, μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει δευτερεύουσα κατοικία ή/και επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου ή / και αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
– Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (φοιτητές, κ.ά.) δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης εφόσον αποκτούν εισόδημα, ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου.
– Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, όπου ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν, υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. Οι τυχόν ζημίες του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Σε κάθε περίπτωση, υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

Επισημαίνεται ότι οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του εάν:

α) έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωσή τους κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης

β) ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

γ) σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου για το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο επήλθε ο θάνατος.

– Για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα ή ο σύζυγος που θεωρείται, κατ’ αρχήν, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης.

 

 

Έρχεται νέο αναδρομικό χαράτσι

Καθυστέρηση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Μεταβολές στη φορολογία

Check Also

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ

Μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) κατά 10% έως και 30% εφόσον το συνολικό ποσό με το οποίο χρεώνεται ο φορολογούμενος δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ προβλέπεται από την 1η-1-2020, σύμφωνα με το άρθρο 11 του πολυνομοσχεδίου. Πρόκειται για ένα από τα φορολογικά «αντίμετρα» το οποίο θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον διαπιστωθεί από ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add