ΦΕΡOΝ ΚΟΣΤΟΣ Cost of carry Το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση και διαφύλαξη ενός προϊόντος. Για χρηματοοικονομικά προϊόντα το κόστος αυτό περιλαμβάνει τον τόκο, που δεν εισπράχθηκε λόγω της δέσμευσης χρημάτων. Για φυσικά προϊόντα, το κόστος αυτό περιλαμβάνει δαπάνες αποθήκευσης, ασφάλισης και φθοράς. ΦΕΡΟΥΣΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ Cash and carry arbitrage Δίχως κίνδυνο κερδοσκοπική θέση, ...

Φ

ΦΕΡOΝ ΚΟΣΤΟΣ

Cost of carry

Το κόστος που συνδέεται με τη διατήρηση και διαφύλαξη ενός προϊόντος. Για χρηματοοικονομικά προϊόντα το κόστος αυτό περιλαμβάνει τον τόκο, που δεν εισπράχθηκε λόγω της δέσμευσης χρημάτων. Για φυσικά προϊόντα, το κόστος αυτό περιλαμβάνει δαπάνες αποθήκευσης, ασφάλισης και φθοράς.

ΦΕΡΟΥΣΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ

Cash and carry arbitrage

Δίχως κίνδυνο κερδοσκοπική θέση, που λαμβάνει χώρα όταν η τιμή ενός Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) είναι μεγαλύτερη από την τιμή της υποκείμενης αξίας του, συν το φέρον κόστος. Ο κερδοσκόπος δανείζεται στα τρέχοντα επιτόκια διαθεσίμων, για να χρηματοδοτήσει την αγορά της υποκείμενης αξίας και, ταυτόχρονα, πουλάει το ΣΜΕ.

Check Also

Το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων

Το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας. Από την ανακοστολόγηση των πρωτοτύπων προκύπτει μικρή μείωση των τιμών στα περισσότερα από τα μισά ανακοστολογημένα φάρμακα. Επίσης, η τιμολόγηση των νέων καινοτόμων φαρμάκων μπορεί να επιφέρει, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, εξοικονόμηση στο θεραπευτικό κόστος, εφόσον σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένα σκευάσματα που αποδεδειγμένα ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add