Τα 120 εκατομμύρια ευρώ για τη “Νεοφυή Επιχειρηματικότητα”

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”. Ωστόσο, δεκαεννέα μήνες μετά, η δράση παραμένει σε λειτουργία, ενώ τα 120 εκατ. ευρώ που θα έπεφταν σε δύο δόσεις μέσα στο 2016 παραμένουν “παρκαρισμένα”.

Η ημερομηνία καταβολής του συγκεκριμένου ποσού στους δικαιούχους  που υπέβαλαν φάκελο ένταξης στη δράση κατά την πρώτη της φάση παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ ο προσωρινός κατάλογος έχει δημοσιευθεί από τα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει η νέα παράταση που δόθηκε στην προθεσμία παράδοσης των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”. Η νέα ημερομηνία υποβολής είναι η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017.

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών είχε οριστεί και στις αρχές Αυγούστου, με την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 να αποτελεί, σύμφωνα με εκείνη την ανακοίνωση, την οριστική προθεσμία, ενώ η μη τήρησή της θα είχε την απόρριψη του εκάστοτε επιχειρηματικού σχεδίου ως συνέπεια, κάτι που όμως δεν συνέβη στην πράξη, καθώς ακολούθησε νέα παράταση.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός πως οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν έχουν λάβει τα 120 εκατομμύρια ευρώ όπως ορίζει η δράση, δεκαεννέα μήνες μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης και δεκαοχτώ από την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής η οποία είχε ξεκινήσει στις 17 Μαρτίου 2016 και είχε παραμείνει παραμείνει ανοικτή μέχρι τις  24 Μαΐου 2016.

Σχετικά με τη δράση

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στόχος είναι η δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια, αλλά και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Ο προϋπολογισμός της δημοσίας  δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο  κύκλους (1ος κύκλος, 60% και 2ος κύκλος 40%). Η επιδότηση με βάση την πρόσκληση ξεκινά από 15.000 ευρώ και φθάνει τις 60.000 ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Check Also

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΣΠΑ

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΣΠΑ Η Δράση στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (εξαιρείται ο κλάδος του Τουρισμού). Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων, θα έχει η καινοτομία της επένδυσης και οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Οι Τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τη Δράση, είναι: η ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add