Γ   ΓΑΜΑ GAMMA Το μέτρο του ρυθμού της αλλαγής της τιμής του Δέλτα του Δικαιώματος Προαίρεσης, εάν αλλάξει κατά μία μονάδα η τιμή του υποκείμενου εργαλείου.

Γ

Γ

 

ΓΑΜΑ

GAMMA

Το μέτρο του ρυθμού της αλλαγής της τιμής του Δέλτα του Δικαιώματος Προαίρεσης, εάν αλλάξει κατά μία μονάδα η τιμή του υποκείμενου εργαλείου.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add