Επιστρεπτέα-προκαταβολή

Επιστρεπτέα προκαταβολή 4 – Επιστρεπτέα προκαταβολή 5

Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, δίνει την δυνατότητα σε όλα τα επαγγέλματα να υποβάλουν αιτήσεις, με βάση την μείωση τζίρου του διμήνου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Η 5η Επιστρεπτέα Προκαταβολή έχει προγραματισθεί για τον Δεκέμβριο, με βάση την πτώση του τζίρου και του Νοεμβρίου.

Άνοιξε η πλατφόρμα «myBusinessSupport» και το Σαβατοκύριακοί είχαν γίνει δεκτές πάνω από 70.000 αιτήσεις.Όπως ανακοινώθηκε μεγαλώνει η λίστα των επιχειρήσεων που κλείνουν και άρα αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα χρηματοδοτηθούν με ενίσχυση κατ΄ελάχιστο 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της πτώσης τζίρου.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι που αμείβονται εκδίδοντας αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια» είναι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής 4.

Στις 2 καινούργιες Επιστρεπτέες προκαταβολές, το 50% της επιδότησης δεν θα επιστραφεί. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα τις επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, με την βασική προϋπόθεση ότι έχουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

Οι εταιρείες που έχουν κλείσει ή κλείνουν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, μπορούν να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Επίσης, οι νέες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν απασχολούν εργαζόμενους ή αν διαθέτουν ταμειακή μηχανή θεωρούνται επιλέξιμες εφόσον καταγράφουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 20% ή έχουν τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 θα λάβουν 1.000 ευρώ, εκ των οποίων θα κληθούν να επιστρέψουν τα 500 ευρώ. Στον πέμπτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το ποσό που θα μπορούν να λάβουν θα γίνει με βάση τον μαθηματικό τύπο.

Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και έως 1.000 ευρώ στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, λαμβάνοντας υπόψη τον μαθηματικό τύπο.

Τέτοιες ομάδες ελευθέρων επαγγελματιών με μπλοκάκι είναι ενδεικτικά του δικηγόρου, ιατρού, δημοσιογράφου, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, γεωπόνου, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, καθηγητή, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, προγραμματιστή, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού,  γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή,  διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή,  καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, λογιστή, αναλογιστή, κοινωνικού λειτουργού, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή,  κ.λπ.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Επιστρεπτέα Αιτήσεις

H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων επιστρεπτέας λήγει στις 30 Νοεμβρίου και οι πληρωμές συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ γίνονται άμεσα. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των κωδικών TAXISnet της ΑΑΔΕ. Με την είσοδο στο myBusinessSupport και την υποβολή της αίτησης, η εταιρία πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων οικονομικών στοιχείων, για τον υπολογισμό  του ποσού της επιδότησης.

Προϋποθέσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Να έχουν υποβάλει οικονομικά στοιχεία στο «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλώσουν στην εφαρμογή «Τα έσοδά μου» της πλατφόρμας «myBusinessSupport» τα ακαθάριστα έσοδα που είχαν κάθε μήνα, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2020.

Να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν, ως εξής:

α) μέχρι και την 14 Νοεμβρίου 2020 να έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018,

β) μέχρι και την 14 Νοεμβρίου 2020 να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Αυγούστου 2020.

Να μην έχουν τεθεί σε αδράνεια την περίοδο από την 1 Ιουλίου 2019 μέχρι και την 14 Νοεμβρίου 2020.

Να μην έχει ανασταλεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Για όσους υπόκεινται σε ΦΠΑ, το άθροισμα των αμοιβών που έλαβαν εντός των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2020, όπως αυτό προκύπτει από τα ποσά που έχουν δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», να παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον «κύκλο εργασιών αναφοράς» και επιπλέον ο «κύκλος εργασιών αναφοράς» να είναι μεγαλύτερος από 300 ευρώ. Ως «κύκλος εργασιών αναφοράς» λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των αμοιβών του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2019 πολλαπλασιαζόμενο με 1/3.

Οι επιχειρήσεις περιμένουν περισόττερες πληροφορίες καθώς και το άνοιγμα τις πλατφόρμας στην ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτήσεων τις προσεχείς υμέρες.

 

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add