Ρύθμιση των χρεών στον ΟΑΕΕ

Όσον αφορά την πληρωμή εισφορών και τη ρύθμιση των χρεών στον ΟΑΕΕ, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπει μεταξύ άλλων τον καθορισμό του ποσού της μηνιαίας δόσης με τιμή εκκίνησης τα 50 ευρώ, την αναστολή κάθε αναγκαστικού μέτρου με την πληρωμή μίας δόσης, τον συμψηφισμό των ποσών που κατασχέθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς με το υπόλοιπο της οφειλής και τέλος επιλογή ως και 3 χαμηλότερων κατηγοριών της ασφαλιστικής κλίμακας από πλευράς του ασφαλισμένου.
Στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των 100 δόσεων εντάσσονται τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 01/02/2015 χρέη προς τα Ταμεία. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ) και οι ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)  με μηδενικό εισόδημα για το 2014, προβλέπεται μια περίοδος διάρκειας 12 μηνών κατά την οποία δε θα ληφθεί  κανένα αναγκαστικό μέτρο, αρκεί οι ασφαλισμένοι να υποβάλουν αίτηση για ρύθμιση των χρεών τους μέχρι τις 31 Μαρτίου.
Προθεσμίες κατάθεσης των αιτήσεων
Οι 125.000 διακόψαντες του ΟΑΕΕ και οι οι 15.000 του ΕΤΑΑ, μπορούν να εντάξουν όλες τις οφειλές τους στη ρύθμιση όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016. Για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ταμείου, η αίτηση για ένταξη στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί ως τις 30 Απριλίου 2015.
Ποιοι δικαιούνται ένταξη στην αίτηση
Μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους σύμφωνα με τις δυο προηγούμενες ρυθμίσεις (ν.4152/13 και 4305/14) και όσοι έχουν ενταχθεί στον προσωρινό διακανονισμό οφειλών του ν. 3943/2011, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο της οφειλής τους ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.
Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ) καθώς και για ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, προβλέπεται να ανασταλεί κάθε εισπρακτικό μέτρο και δίωξη για 12 μήνες, κατόπιν αίτησής τους που πρέπει να υποβληθεί στους αρμόδιους φορείς, μέχρι τις 31/03/2016.

Check Also

Χωρίς επίσκεψη στο ΙΚΑ η θεώρηση βιβλιαρίων

Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των περισσότερων ασφαλισμένων μπορεί να διεξαχθεί πλέον χωρίς την επίσκεψή τους στο ΙΚΑ. “Δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ για την θεώρηση βιβλιαρίων”, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, αναφερόμενος στην ταλαιπωρία στην οποία υπεβλήθησαν ασφαλισμένοι, προσθέτοντας ότι μπορούν να πάνε ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add