Χωρίς επίσκεψη στο ΙΚΑ η θεώρηση βιβλιαρίων

Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των περισσότερων ασφαλισμένων μπορεί να διεξαχθεί πλέον χωρίς την επίσκεψή τους στο ΙΚΑ.
“Δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ για την θεώρηση βιβλιαρίων”, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, αναφερόμενος στην ταλαιπωρία στην οποία υπεβλήθησαν ασφαλισμένοι, προσθέτοντας ότι μπορούν να πάνε στον γιατρό τους με τον αριθμό ΑΜΚΑ, τώρα που η εγγραφή τους γίνεται ηλεκτρονικά και αυτόματα. Οι μόνοι ασφαλισμένοι που χρειάζεται να επισκεφτούν τα υποκαταστήματα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι ασφαλισμένοι, καθώς είναι περισσότερο περίπλοκο να εγγραφούν στο ασφαλιστικό σύστημα.

Check Also

Ρύθμιση των χρεών στον ΟΑΕΕ

Όσον αφορά την πληρωμή εισφορών και τη ρύθμιση των χρεών στον ΟΑΕΕ, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπει μεταξύ άλλων τον καθορισμό του ποσού της μηνιαίας δόσης με τιμή εκκίνησης τα 50 ευρώ, την αναστολή κάθε αναγκαστικού μέτρου με την πληρωμή μίας δόσης, τον συμψηφισμό των ποσών που κατασχέθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς ...

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add