Χωρίς επίσκεψη στο ΙΚΑ η θεώρηση βιβλιαρίων

Η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των περισσότερων ασφαλισμένων μπορεί να διεξαχθεί πλέον χωρίς την επίσκεψή τους στο ΙΚΑ.
“Δεν χρειάζεται η φυσική παρουσία των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ για την θεώρηση βιβλιαρίων”, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος, αναφερόμενος στην ταλαιπωρία στην οποία υπεβλήθησαν ασφαλισμένοι, προσθέτοντας ότι μπορούν να πάνε στον γιατρό τους με τον αριθμό ΑΜΚΑ, τώρα που η εγγραφή τους γίνεται ηλεκτρονικά και αυτόματα. Οι μόνοι ασφαλισμένοι που χρειάζεται να επισκεφτούν τα υποκαταστήματα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι ασφαλισμένοι, καθώς είναι περισσότερο περίπλοκο να εγγραφούν στο ασφαλιστικό σύστημα.

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add