έντυπο βεβαίωσης κίνησης
έντυπο βεβαίωσης κίνησης

forma.gov.gr Έντυπο Δήλωσης Μετακίνησης

forma.gov.gr Εντυπο Δήλωσης Μετακίνησης

Προκειμένου κάποιος  πολίτης να εξαιρεθεί του περιορισμού της κυκλοφορίας, θα πρέπει να έχει πάντα μαζί του την ταυτότητα ή το διαβατήριο του όπως επίσης και βεβαίωση κίνησης, είτε σε ηλεκτρονική μορφή  είτε σε έντυπη.

Για τη μετάβαση από και προς την δουλειά του, η βεβαίωση κίνησης, Βεβαίωση Τύπου Α’, θα είναι εφάπαξ, ή θα διαμορφώνεται ανάλογα με τον τρόπο εργασίας με προσωπική ευθύνη του πολίτη, από τον εργοδότη είτε από τον ίδιο, όταν πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο  ή ελεύθερο επαγγελματία, όπου θα αναφέρεται το όνομα, ο τόπος εργασίας, ο τόπος κατοικίας, και το ακριβές ωράριο εργασίας.

Για τις υπόλοιπες εξαιρέσεις μετακίνησης, εκτός της μετάβασης στον μόνιμο τόπο κατοικίας, προβλέπεται, ότι η βεβαίωση κίνησης Βεβαίωση Τύπου Β’, θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πολίτη με προσωπική του ευθύνη. Σε αυτή θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο τόπος κατοικίας και ο τρόπος προορισμού, όπως και ο σκοπός της μετακίνησης. Αυτές οι Δήλωσης Μετακίνησης θα είναι διαθέσιμες από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr ή θα αποστέλονται μέσω sms στον αριθμό 13033 απευθείας στο τηλέφωνο του πολίτη ή θα αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως σύμφωνα με το περιεχόμενο του υποδείγματος που αναρτάται στο forma.gov.gr.

150 ευρώ Πρόστιμο Για τους Παραβάτες

Για όποιον θα παραβαίνει το μέτρο του περιορισμού της μετακήνησης προβλέπεται η επιβολή προστίμου 150 ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγονται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Έντυπο Δήλωσης Μετακίνησης
Έντυπο Δήλωσης Μετακίνησης

Έντυπο Δήλωσης Μετακίνησης forma.gov.gr

Aυτό είναι το έντυπο δήλωσης μετακίνησης της Πολιτικής Προστασίας που πρέπει να συμπληρώνουν οι πολίτες για όσο διαρκεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Ελλάδα.

μπορείτε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε, και να φέρετε μαζί σας ένα από τα ακόλουθα έντυπα, κατά περίπτωση.

  • Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών
  • Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση Μετακίνησης Πολιτών

Η χειρόγραφη Βεβαίωση Μετακίνησης πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες:

  • Όνομα – Επίθετο
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Τον Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις επιτρεπόμενες κατηγορίες (1-6) και την διεύθυνση προορισμού
  • Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή

Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται σε πολίτες για την μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες και μόνο. Μετάβαση σε φαρμακείο ή σε γιατρό. Μετάβαση σε μαγαζί προμήθειας αγαθών. Μετάβαση στην τράπεζα. Κίνηση για παροχή βοήθειας ανθρώπων που είναι σε ανάγκη. Σωματική άσκηση ατομικά ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο.SMS στο 13033

Επίσης οι πολίτες, μπορούν να δηλώσουν την μετακίνηση με ένα μήνυμα SMS στο 13033 όπου θα πρέπει να γράψει τον έναν από του 6 αριθμούς που αντιστοιχούν στον σκοπό της μετακίνησης. Ο πολίτης μπορεί να αποστείλει μήνυμα στον αριθμό αυτό, γράφοντας ένα από τους έξι αριθμούς ανάλογα με τον σκοπό της μετακίνησης, αφήνοντας κενό και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμό και τη διεύθυνση κατοικίας του.

Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:

ΑΡΙΘΜΟΣ κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

όπου ΑΡΙΘΜΟΣ ο λόγος μετακίνησης με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.

3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

5) Μετάβαση σε κάποια τελετή ( κηδεία, βάφτιση, γάμος,)

6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο , ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας την  απόσταση 1,5 μέτρου.

Θα λαμβάνετε ως απάντηση:

Μετακίνηση κενό ΑΡΙΘΜΟΣ κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας

 

a7712e2f91c841f0eb079475d9cb6680fa650add